Parkeerplaats voor personen met een handicap

Wil je een parkeerplaats in de buurt van je woning of werk, voorbehouden voor personen met een handicap? Dat kan onder deze voorwaarden:

  • je werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privé-parking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt.
  • je bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij je inwoont.
  • je bezit de speciale parkeerkaart

Na jouw aanvraag zal de politie onderzoeken of de omstandigheden het toelaten om een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk. Het spreekt vanzelf dat er niet voorbehouden kan worden op plaatsen waar het verboden is te parkeren, noch op plaatsen waar de verkeersveiligheid in het gedrang zou komen.

De voorbehouden plaatsen mogen nooit geïndividualiseerd zijn; ze moeten dan ook te allen tijde toegankelijk zijn voor alle mensen met een handicap die houder zijn van de speciale parkeerkaart.

Je kan jouw aanvraag digitaal indienen, of kom langs bij het onthaal van het gemeentehuis met deze documenten:

  • Recto-verso kopie van de bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap
  • een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen.