Overlast door kauwen

De kauw is een kraaiachtige die schade toebrengt aan gewassen en teelten. Bovendien heeft hij de onhebbelijke gewoonte om in schouwen te nestelen.

De landbouw kan kauwen op allerlei niet-dodelijke manieren afschrikken: beweging, geluid, imitatie roofvogels enz. Helaas wennen de vogels snel, dus moeten de verschillende maatregelen elkaar telkens afwisselen. Als ultieme remedie schermt men de gewassen af met vogelnetten. Alle maatregelen samen genomen, kan de kost in geld en tijd aardig oplopen.

In gevallen van belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen is dodelijke bestrijding toegestaan. Dat kan enkel na een beslissing van het Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse overheid) dat strikt de bij wet bepaalde voorwaarden toepast. Er moet in elk geval gelet worden op de veiligheid en op de verenigbaarheid met activiteiten van andere gebruikers in de omgeving. Een bestrijdingsmiddel dat enerzijds dodelijk maar anderzijds weinig last aan de omgeving bezorgt, is het inzetten van roofvogels: geen lawaai én milieuvriendelijk (geen geweerschoten of luchtkanonnen, geen verspreiding van hagel in het milieu). Het gemeentebestuur overweegt of ze hierbij een sturende rol kan spelen.

Kauwen bouwen hun nesten in schouwen, wat erg gevaarlijk kan zijn. Om dat te beletten, dek je alle openingen af met een stevig metalen rooster met mazen van maximaal 3 cm. Kippengaas is niet bestand tegen de krachtige snavel van de kauw. Laat een kauwennest in je schouw ruimen door een professionele schouwveger. Let op! Dit mag enkel gebeuren buiten het broedseizoen, dat loopt van april tot juli.

Vind een antwoord op je vragen op de website van ANB of via het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019 19.01 uur