Organiseer je een evenement? Zoek het eens onder de kerktoren!

Vanaf 1 september 2022 kan jij of je Zemstse vereniging voor bepaalde activiteiten gebruik maken van de verschillende kerken in de gemeente. Je kan nu al een aanvraag indienen.

Dit kadert in de uitvoer van het kerkenbeleidsplan waar een uitgebreid participatietraject aan vooraf ging. Het waren de gemeente, de Zemstse kerkbesturen en PARCUM (expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur) die het kerkenbeleidsplan opmaakten. Dit is ondertussen officieel goedgekeurd door het bisdom en de gemeenteraad. Tijd dus om dit plan om te zetten naar de praktijk.

Een werkgroep werkte uit wat je in de kerken kan organiseren en op welke manier dit praktisch zal verlopen. De werkgroep maakte hiervoor specifieke overeenkomsten op en voor het indienen van de aanvragen zette ze een digitaal platform op. Hoe dit concreet in zijn werk gaat, vind je hieronder en op deze pagina. Je vindt hier onder meer de algemene voorwaarden, een lijst met specificaties per kerk en een plan van de beschikbare ruimte binnen de kerk.

Praktisch:

  • Voor: Zemstenaars en Zemstse verenigingen
  • Wat: culturele en gemeenschapsvormende activiteiten (wordt beoordeeld door kerkbestuur)
  • Kostprijs: gratis voor niet-betalende activiteiten (excl. energiekost + waarborg) / betalend voor betalende activiteiten
  • Wanneer: evenementen kunnen in de kerken doorgaan vanaf 1 september 2022, een aanvraag indienen kan nu al
  • Info en aanvraag indienen: www.zemst.be/gebruik-kerken

Gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2022 12.26 uur