Organisatie vaccinaties

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de organisatie van de vaccinaties. Geregeld komt hieromtrent nieuwe informatie. Dit is een update van vrijdag 15 januari 2021.

Uit nieuwe informatie blijkt dat alle Zemstenaars in één en hetzelfde vaccinatiecentrum zullen ingeënt worden. Het niet opsplitsen van inwoners van eenzelfde gemeente naar verschillende centra wordt opgelegd van hogerhand. Concreet betekent dit dat de inwoners van Zemst een vaccinatie zullen krijgen in de gebouwen van de veilingsite in Kampenhout. Dit moet nog definitief bevestigd worden door de hogere overheid. Er is voldoende ruimte om de vaccinaties veilig en ordelijk te laten verlopen en er is voldoende parkeerruimte. Andere alternatieven, zowel binnen als buiten Zemst, werden bekeken maar voldeden niet aan de opgelegde voorwaarden (o.a. vrije ruimte van min. 1100m2 die 24/24 en 7/7 beschikbaar is van maart tot en met oktober 2021).

Mobiliteit

Op de veilingsite is heel wat parkeerruimte voorhanden en er wordt ook een fietsenstalling voorzien. Voor mensen die slecht te been zijn of moeilijkheden hebben om ter plaatse te geraken, worden alternatieven uitgewerkt. Zo wordt er gedacht aan extra openbaar vervoer, vervoer op maat via de minder mobielen centrale of eventueel vaccinaties aan huis (niet mogelijk voor alle vaccins gezien de temperatuurgevoeligheid). Deze zaken worden nog verder praktisch bekeken dus hiervoor vragen we nog een beetje geduld.

Geen keuzevrijheid

Ondanks het aandringen van o.a. de burgemeesters van eerstelijnszone BraVIO besliste de hogere overheid om geen keuzevrijheid van centra toe te staan omwille van logistieke redenen. Dit betekent dat je naar het vaccinatiecentrum moet gaan dat je toegewezen wordt.

Praktisch

Elke inwoner zal een oproepingsbrief krijgen met daarin de gegevens waar en wanneer zij zich kunnen aanmelden voor een vaccinatie. Ook hierover volgt later meer info.