Oprit aanleggen op openbaar domein

Wanneer je binnen het openbaar domein een verharde toegang wil naar het privaat domein, dan vraag je hiervoor verplicht vooraf de schriftelijke toelating aan de gemeente. De toegang binnen openbaar domein wordt enkel door de gemeente (of een door de gemeente aangestelde aannemer) verhard en hiervoor worden geen kosten in aanrekening gebracht aan de aanvrager/private eigenaar.

Opgelet: De aanleg van een toegang naar het privaat domein beperkt zich tot de strikt noodzakelijke toegang. De strikt noodzakelijke toegang omvat de toegang tot een garage en voordeur. Bijkomende, aangelegde parkeerplaatsen of standplaatsen worden niet beschouwd als strikt noodzakelijke toegang (tenzij hiervoor expliciet een Omgevingsvergunning voor bestaat). De maximaal toegestane breedte voor de toegang bedraagt 7,5 meter. Deze breedte wordt cumulatief bepaald over de volledige perceelbreedte. Elke andere situatie vereist dus een Omgevingsvergunning.

Wil je het stuk openbaar domein voor jouw oprit laten aanleggen door de gemeente dan kan je dit online aanvragen. Om alles duidelijk genoeg te maken, wordt gevraagd een schets mee te sturen. Je kan dit doen op basis van dit document.

De afwerking van het privaat terrein moet gebeuren tot op de rooilijn (= meestal de grens tussen openbaar domein en uw perceel). Het niveau ter hoogte van de rooilijn wordt exact bepaald door toepassing van een helling van 2 % (= 2 cm per meter) stijgend vanaf de boordsteen van de rijweg tot aan de rooilijn. De latere aanleg van het openbaar domein gebeurt steeds op basis van dit niveau. Latere noodzakelijke aanpassingen aan de private oprit, die het gevolg zijn van het niet nakomen van bovengenoemde richtlijn, vallen volledig ten laste van de private eigenaar.

Het gebouw en de terreinaanleg moeten zodanig worden ontworpen dat er geen wegenisinfrastructuur, bovengrondse constructie-elementen, straatmeubilair, beplantingen en/of bomen en elektriciteits- en/of verlichtingspalen moeten worden verplaatst. Indien het niet anders kan, moet je dit eveneens aanvragen aan de gemeente en vallen eventuele kosten voor verplaatsing mogelijk volledig ten laste van de private eigenaar.