Opmaken van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen aangewezen worden om te zetelen in een assisenhof