Opladen elektrisch voertuig

Het aantal elektrische wagens en fietsen stijgt opmerkelijk. Samen zorgen ze voor betere luchtkwaliteit en een lagere CO2-uitstoot. Ontdek hier alles over milieuvriendelijke voertuigen!

Laadpalen in Zemst

Vlaanderen investeert in laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Je vindt de openbare laadpalen in onze gemeente op deze locaties:

 • Hofstade:
 • Parking aan ontmoetingscentrum, Gasthuishofweg
 • kerkplein Hofstade (vanaf zomer 2024)
 • parkeerstrook Kerkhoflei
 • Elewijt:
 • parkeerstrook naast kerk Elewijt
 • parkeerpocket Molenveld (vanaf eind 2024)
 • Kasteelstraat
 • Diependaalstraat (aan sportpark Hubbert Van Innis)
 • Eppegem:
 • Parking Waterleestweg
 • Martelarenplein
 • Weerde:
 • parking aan d'Oude School, Dorpsstraat
 • Het Spoeltje
 • Torenstraat (achter kerk Weerde)
 • Zemst:
 • Parking GC De Melkerij, Brusselsesteenweg, Zemst
 • Parking gemeentehuis, kant Stationslaan, Zemst
 • Parking De Semse (aan de bibliotheek), Schoolstraat, Zemst
 • Parking SK Laar

Vraag gratis een publieke laadpaal aan

Als je zelf geen plaats hebt voor een laadpaal, dan kun je een aanvraag indienen voor een publieke laadpaal op maximaal 250 meter van je huis. Als jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal de exploitant van de laadpalen in overleg met de gemeente nagaan waar er een geschikte locatie is. Zo moet er de nodige ruimte zijn om te kunnen parkeren en moet netaansluiting mogelijk zijn.

Een aanvraag indienen kan via: www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen

Wat zegt de wegcode?

Een voertuig geparkeerd op een plaats voorzien om op te laden, moet verplicht aan de laadpaal gekoppeld zijn. Het parkeren is beperkt tot de duurtijd van het opladen.

Thuis opladen

Uiteraard kan je ook thuis je wagen opladen. Dit is vooral interessant in combinatie met zonnepanelen. 

Doe dit op eigen oprit of in de garage. Op die manier moet je geen laadkabel over openbaar domein leggen.

Artikel 7.3. van de Wegcode stelt: Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.

Dit houdt vooral in dat je verantwoordelijk kan worden gesteld als iemand zou struikelen over de laadkabel.

Ook voor fietsen

Je kunt je elektrische fiets gratis opladen aan de openbare laadpalen voor fietsen op deze locaties:

 • Fietsenstalling gemeentehuis
 • Fietsenstalling GC De Melkerij
 • Fietsenstalling ontmoetingscentrum