Ophok-/afschermplicht wegens vogelgriep

Eind oktober waarschuwde het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) voor de aanwezigheid van met vogelgriep besmette wilde vogels in België. Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum in Oostende de eerste besmettingen vogelgriepvirus vastgesteld bij drie wilde vogels.

Alle houders van pluimvee (kippen, siervogels maar ook duiven) moeten hun dieren vanaf zondag 15 november ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

De consument loopt momenteel geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 16.34 uur