Openbaar onderzoek RUP29 Hofstade

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 29 Hofstade werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 april 2022. Nu loopt er een openbaar onderzoek. Je kan het dossier inkijken en opmerkingen doorgeven tot en met 30 juni 2022.

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 29 Hofstade is kernversterking het centrale thema. Daarnaast staan volgende doelstellingen voorop: stimuleren van het handelsapparaat, versterken van het woonaanbod op goed ontsloten locaties, tegengaan van verdere ontwikkeling aan de randen, vastleggen van de groenstructuur, tegengaan van de verdere versnippering van de open ruimte, vrijwaren van zichten naar de open ruimte, behoud van de typische kleinschalige dorpsstructuur van Hofstade en de kenmerkende erfgoedgehelen.

Openbaar onderzoek

Je kan het dossier online raadplegen op deze pagina. Iedereen kan het ook inkijken tot en met 30 juni 2022 bij team Omgeving in het gemeentehuis (De Griet 1 in Zemst). Maak hiervoor op voorhand een afspraak via omgeving@zemst.be of 015 62 71 69.

Bezwaren en opmerkingen dien je ten laatste op 30 juni 2022 in. Dit doe je ter attentie van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) via mail naar omgeving@zemst.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs naar het adres De Griet 1, 1980 Zemst.

Infoavond

Om je te informeren over RUP29 Hofstade nodigen wij je graag uit op een informatievergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (De Griet 1 in Zemst). Schrijf je vooraf in via omgeving@zemst.be (inschrijven verplicht).

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 14.31 uur