Openbaar onderzoek Ruimtelijk UitvoeringsPlan01bis Solarium

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 01 Solarium wordt aangepast om het wooncomfort voor de kleinschalige woningen te verbeteren. Dit RUP regelt de ruimtelijke planning van de sociale woningen in het project van Providentia Solarium en de kleinschalige woningen op FCC.

Door de aanpassingen kan de maximale oppervlakte onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden van 60m² naar 80m². Het volume is daarbij beperkt tot 240m³. Platte daken worden ook mogelijk. Verder worden tuinbergingen toegelaten waardoor de tuinen netter zullen ogen. Daarnaast kunnen woningen, bergplaatsen en parkeerplaatsen geclusterd worden. Dat zorgt voor een efficiëntere, flexibelere invulling en meer groen.

De weekendverblijven worden woningen die permanent bewoond kunnen worden. Er worden extra groenvoorzieningen voor de wijk voorzien en de Barebeek zal toegankelijker, zichtbaarder en aantrekkelijker worden.

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2021.

Openbaar onderzoek

Je kan het dossier online raadplegen via https://www.zemst.be/rup01-bis-solarium. Iedereen kan het ook inkijken van 3 januari tot en met 3 maart 2022 bij team Omgeving in het gemeentehuis (De Griet 1 in Zemst). Maak hiervoor op voorhand een afspraak via omgeving@zemst.be of 015 62 71 69.

Bezwaren en opmerkingen dien je ten laatste op 3 maart 2022 in. Dit doe je ter attentie van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) via mailbericht naar omgeving@zemst.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs naar het adres De Griet 1, 1980 Zemst.

Infoavond

Kom je graag meer te weten over RUP01bis Solarium? Kom dan naar de infoavond op dinsdag 18 januari 2022 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven.

Voor meer info of om een afspraak te maken, kan je contact opnemen met team Omgeving.

Gepubliceerd op dinsdag 11 januari 2022 14.24 uur