Openbaar onderzoek RUP en plan-MER Ragheno

Op 27 juni keurde de gemeenteraad van Mechelen het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en plan-milieueffectenrapport (plan-MER) Ragheno goed. De stad Mechelen organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp RUP en plan-MER van 1 augustus tot en met 29 september 2022.

In deze periode liggen de documenten voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis van Zemst, De Griet 1 bij het team Omgeving. Om de documenten in te kijken dien je een afspraak te maken via omgeving@zemst.be.

Je kan het RUP vanaf de start van het openbaar onderzoek ook volledig bekijken via de website van Mechelen. Er wordt een infomoment georganiseerd op 8 september om 19.30 uur in De Mot, Motstraat 30 in Mechelen. Hiervoor kan je inschrijven via de website van Mechelen.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen adviezen, opmerkingen en bezwaren ingediend worden bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Deze worden uiterlijk 29 september 2022 toegezonden aan de GECORO per aangetekende brief – p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen – ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven in het Huis van de Mechelaar ofwel digitaal verzonden aan gecoro@mechelen.be met duidelijke vermelding ‘RUP Ragheno – openbaar onderzoek’.

Gepubliceerd op dinsdag 2 augustus 2022 11.57 uur