Openbaar onderzoek ontwerplijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing opĀ alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft ze ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 21 december 2021 tot en met 20 januari 2022 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

  • Per mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’
  • Per brief naar:

Inspraak zwemwater

p/a Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

Meer informatie en de volledige ontwerplijst kan je vinden op www.kwaliteitzwemwater.be

In Zemst bevinden zich badzones die voorkomen op de ontwerplijst:

Gemeente Oppervlaktewater (vergund als zwemzone)
Zemst (Hofstade) Domein Hofstade (Sport Vlaanderen)

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2022 tot en met 15 september 2022.

Informatie over de zwemwateren kan verkregen worden va info@vmm.be.