Opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op ongeschikte en onbewoonbare woningen

De heffing op ongeschikte en onbewoonbare gebouwen en/of woningen is een ontradingsbelasting om verkrotting tegen te gaan. De Vlaamse belastingdienst int deze belasting en stort het gemeentelijke aandeel (100 opcentiemen) door naar de gemeente.