Opcentiemen op de belasting van het Vlaamse Gewest ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

De heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen is een ontradingsbelasting om verkrotting tegen te gaan. De Vlaamse belastingdienst int deze belasting en stort het gemeentelijke aandeel (de opcentiemen) door naar de gemeente.