Onze trage wegen zijn nu extra waardevol, Zemst screent samen met Toerisme Vlaanderen!

Na de vernieuwing van het fietsnetwerk in het Hageland en Leuven in 2018, ligt het accent van de vernieuwingsoperatie nu op de Groene Gordel rond Brussel, waar ook Zemst deel van uitmaakt.

Het fietsnetwerk in de Groene Gordel werd grondig gescreend op veiligheid, fietscomfort en beleving, met 120 km nieuwe en 85 km verbeterde trajecten als resultaat. Fietslussen werden omgevormd tot netwerktrajecten en het netwerk sluit beter aan op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierdoor zullen er ook in Zemst kleine aanpassingen van de trajecten en knooppunten gebeuren. De bewegwijzering op het terrein zal vanaf oktober aangepast worden. De borden worden systematisch vervangen en de nieuwe trajecten bewegwijzerd. Een stand van zaken kan geraadpleegd worden op de website van Toerisme Vlaams-Brabant onder www.toerismevlaamsbrabant.be/pagina/werken-fietsnetwerk. Om de kwaliteit hoog te houden zal de gemeente toezien op het fietscomfort van deze trajecten. De toestand van onverharde en semi-verharde trajecten zullen op regelmatige basis gecontroleerd en waar nodig verbeterd worden. De fietskaart Vlaams-Brabant wordt volledig vernieuwd en is beschikbaar in het voorjaar 2021.

Foto: Veronique Baudrez (TWZ)

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020 14.47 uur