Onze financiën in balans

Zowel op financieel gebied als in de uitvoering van ons beleid kunnen we positieve resultaten voorleggen. Dat blijkt uit onze jaarrekening die we vorige week presenteerden.

Zoals elk jaar presenteren we in juni onze jaarrekening. Dit uitgebreide document bevat niet alleen financiële rapporten, maar ook uitgebreide beleidsinformatie. Zowel onze financiële cijfers als de cijfers over de uitvoering van ons beleid zijn positief.

Beleidsuitvoering

Ook in 2023 stonden er heel wat projecten op de planning. Uit de beleidsrapporten blijkt dat 28% van het voorziene prioritaire beleid is uitgevoerd, terwijl 60% zich in de uitvoeringsfase bevindt. Slechts 12% is in voorbereiding of moet nog worden opgestart.

Positieve balans

We zijn financieel gezond, we hebben onze schulden onder controle en er is ruimte voor de nodige investeringen. De aankomende investeringen omvatten o.a. de realisatie van het zwembad, enkele grote wegenwerken, de bouw van een nieuwe sporthal en onze plannen voor de welzijnssite.

In de afgelopen vier jaar hebben we elk jaar gemiddeld € 3,4 miljoen meer inkomsten dan uitgaven gehad. Dankzij deze extra middelen konden we een uitgebreid investeringsprogramma van € 28 miljoen realiseren. Ondanks een totale schuld van € 24,8 miljoen, blijven we financieel gezond met een lage schuldratio van 0,56.

Langetermijnplanning

Vijftien jaar geleden richtten we samen met OCMW Zemst een pensioenfonds op, dat nu een reserve van € 8 miljoen heeft. Dit laat zien dat we ook op lange termijn vooruit plannen. Daarnaast houden we de belastingen voor onze inwoners relatief laag. Het tarief voor de aanvullende personenbelasting is 7%, wat lager is dan in minstens 180 andere Vlaamse gemeenten. Het tarief voor de onroerende voorheffing is 693 opcentiemen, wat ook gunstiger is dan in minstens 250 andere Vlaamse gemeenten.

Toekomstige vooruitzichten

Natuurlijk zijn we blij met deze positieve balans. Om dit zo te houden, blijft het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het belastinggeld van onze inwoners. Door de schaarste op de arbeidsmarkt moeten we soms interim expertise inschakelen, wat essentieel is voor onze goede werking. Tegelijkertijd blijven de kosten voor studiebureaus gelijk, zodat we blijven innoveren en onze personeelskosten beheersen.

Kerncijfers 2023

In 2023 kreeg Gemeente Zemst € 47 miljoen, waarvan:

 • € 15 miljoen uit de aanvullende personenbelasting (APB)
 • € 6,5 miljoen uit de opcentiemen
 • € 4 miljoen uit het gemeentefonds
 • € 8,5 miljoen uit specifieke werkingssubsidies
 • € 6 miljoen uit algemene werkingssubsidies

Door een inhaalbeweging bij de federale overheid ontvingen we in 2023 uitzonderlijk een dikke € 2 miljoen meer aan inkomsten uit de APB.

Uitgaven en investeringen

De uitgaven waren € 41 miljoen, en gaat onder anderen uit naar:

 • € 19 miljoen aan personeelskosten
 • € 9 miljoen aan goederen en diensten
 • € 6 miljoen aan werkingssubsidies voor politie, brandweer en afvalophaling

Het afgelopen jaar hebben we ook € 10 miljoen geïnvesteerd aan bijvoorbeeld de volgende projecten:

 • Heraanleg van de Driesstraat en Lange Ravestraat: € 4,5 miljoen
 • Aanleg van sportpark Hubert Van Innis: € 1,3 miljoen
 • Kunstgrasveld van FC Zemst: € 0,6 miljoen
 • Infrastructuursubsidies van € 900 000, voornamelijk voor sport- en jeugdverenigingen
Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2024 14.24 uur