Onttrekkingsverbod op onbevaarbare waterlopen en publieke grachten vanaf zaterdag 16 juli 2022

Vanaf zaterdag 16 juli 2022 geldt in de provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Concreet betekent dit dat landbouwers niet langer water mogen oppompen uit deze waterlopen en grachten.

De adviesgroep stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.

Ten gevolge van de neerslagperiodes in juni waren de peilen van de waterlopen tijdelijk gestegen. Maar door de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van begin juli zijn de debieten en waterpeilen helaas opnieuw drastisch aan het dalen. Bovendien wordt voor de komende dagen nog een groter neerslagtekort en ongewoon hoge temperaturen voorspeld, dus moest er ingegrepen worden.

Het onttrekkingsverbod van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022 en geldt voor alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden- Scheldebekken. Met dit verbod is het voor landbouwers niet langer toegestaan om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren.

Tegelijkertijd worden alle inwoners van Vlaams-Brabant opgeroepen om zuinig om te gaan met het watergebruik.

Gepubliceerd op vrijdag 15 juli 2022 16.14 uur