Ontruiming begraafplaats Zemst

Op 1 maart 2022 werd een procedure gestart voor ontruiming van de begravingen en bijzettingen in het columbarium van de jaren 1984 tot 2006 waarvoor geen concessie werd aangekocht.
De nabestaanden hebben, bij een ontgraving, de mogelijkheid om voor de niet-geconcedeerde begraving of bijzetting een concessie aan te vragen. De concessie wordt verleend voor een termijn van 30 jaar, vanaf 1 maart 2022. Om ruimtelijke redenen kan je voor de niet-geconcedeerde begravingen of bijzettingen geen omvorming tot een concessie ter plaatse vragen.

De aanvraag tot ontgraving dien je schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 maart 2023. De tarieven voor een concessie werden vastgelegd in het retributiereglement. Het tarief van de ontgraving wordt betaald overeenkomstig het belastingreglement.

Deze procedure wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven en nissen en aan de ingang van de begraafplaats. De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over een periode van één jaar om de grafmonumenten of afdekplaten en/of voorwerpen (foto's, bloemstukken …) van de overledenen weg te nemen.

Voor bijkomende inlichtingen en/of aanvraagformulieren kan je steeds terecht bij team Burger via burger@zemst.be of telefonisch op het nummer 015 62 71 52.