Ontruiming begraafplaats Eppegem

We willen graag onze begraafplaatsen verder herwaarderen. Daarom voeren we geregeld ontruimingen uit. Op 27 september 2022 startten we op de begraafplaats in Eppegem een procedure voor de ontruiming van de begravingen en bijzettingen in het columbarium van de jaren 1996 tot 2006 waarvoor geen concessie werd aangekocht en waarvan de bewaartermijn van 15 jaar voorbij is.

 Concreet betekent dit dat begravingen of bijzettingen uit die periode (1996 tot 2006) waarvoor geen concessie werd aangekocht, zullen ontruimd worden indien er geen ontgraving en concessie voor wordt aangevraagd. Nabestaanden die een begraving of bijzetting uit die periode wensen te behouden dienen het volgende te doen:

  • Een aanvraag tot ontgraving schriftelijk indienen bij de gemeente voor 15 september 2023
  • En een concessieaanvraag schriftelijk indienen bij de gemeente en dit voor 27 september 2023. Deze concessie geldt voor een termijn van 30 jaar vanaf 27 september 2023.

Opgelet: om ruimtelijke redenen kunnen deze begravingen of bijzettingen niet ter plaatse blijven en worden ze verplaatst.

De tarieven voor een concessie kun je hier terugvinden. 

Deze procedure wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven en nissen en aan de ingang van de begraafplaats. De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over een periode van één jaar om de grafmonumenten of afdekplaten en/of voorwerpen (foto's, bloemstukken ...) van de overledenen weg te nemen.

We begrijpen dat dit een gevoelige en moeilijke boodschap is. Daarom raden we nabestaanden en belanghebbenden die hierover vragen hebben, aan om contact op te nemen met team Burger op het nummer 015 62 71 52 of per mail via burger@zemst.be.