Ontruiming begraafplaats Elewijt

De laatste jaren zet de gemeente in op de verdere herwaardering van onze begraafplaatsen. Daartoe voeren we regelmatig ontruimingen uit.

Op 26 juli 2022 werd een procedure gestart voor ontruiming van de begravingen en bijzettingen in het columbarium van de jaren 1983 tot 2006 waarvoor geen concessie werd aangekocht.

De nabestaanden hebben, bij een ontgraving, de mogelijkheid om voor de niet-geconcedeerde begraving of bijzetting een concessie aan te vragen. De concessie wordt verleend voor een termijn van 30 jaar, vanaf 26 juli 2023. Om ruimtelijke redenen kan er voor de niet-geconcedeerde begravingen of bijzettingen geen omvorming tot een concessie ter plaatse worden gevraagd.

De aanvraag tot ontgraving dien je schriftelijk in bij de burgemeester voor 15 juli 2023. De concessieaanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen voor 26 juli 2023. De tarieven voor een concessie werden vastgelegd in het retributiereglement dat je hier kan vinden. Het tarief van de ontgraving wordt betaald overeenkomstig het belastingreglement.

Deze procedure wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven en nissen en aan de ingang van de begraafplaats.

De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over een periode van 1 jaar om de grafmonumenten of afdekplaten en/of voorwerpen (foto's, bloemstukken, ...) van de overledenen weg te nemen.

Voor bijkomende inlichtingen en/of aanvraagformulieren kan je steeds terecht bij team Burger via burger@zemst.be of telefonisch op het nummer 015 62 71 52.

Gepubliceerd op maandag 8 augustus 2022 14.52 uur