Onderzoek naar herbestemming OCMW-gebouw (Hoogstraat) ism met nieuwe partner

Het gebouw aan de Hoogstraat 69 doet momenteel dienst als administratief centrum voor de teams financiën, personeel en organisatie en vrije tijd. In de zijvleugels bevinden zich nog enkele woongelegenheden.

Het voormalige rusthuis voldoet momenteel niet meer aan de hedendaagse normen van brandveiligheid, comfort en duurzaamheid. De kosten om dit gebouw hieraan aan te passen zouden hoog oplopen voor het lokaal bestuur. Daarom wordt al een hele tijd gezocht naar een oplossing, waarbij de medewerkers in een aangepaste omgeving kunnen worden gehuisvest én het gebouw een bestemming krijgt die aansluit bij de historiek ervan.

Het schepencollege werd gecontacteerd door een organisatie die kleinschalige zorgprojecten voor personen met een beperking realiseert, met de vraag of er in de gemeente eventuele opportuniteiten zijn. Onder voorbehoud van een gunstig resultaat van een haalbaarheidsstudie, wenst de organisatie een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Dergelijk project past perfect binnen de visie van het bestuur om zorg op maat binnen de gemeente te faciliteren, zonder daarbij zelf als actor te moeten fungeren.

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 13.59 uur