Onderwijs Sokone

De gemeente Sokone telt elf lagere scholen. 1825 meisjes en 1678 jongens gaan er dagdagelijks naar de lagere school. De schooldirecties (CODEC) ondernemen in partnerschap met de unie van beheercomités (UCGE) en de verschillende schoolcomités samen talrijke onderwijsactiviteiten om de vastgestelde uitdagingen aan te gaan. Zo zijn in het verleden al initiatieven genomen – ondersteund door de stedenband - zoals de ‘meest propere school’-wedstrijd, de ‘genie in wording’-wedstrijd* of de ‘lees- en wiskundewedstrijd’.

Het bestuur van Sokone heeft een nieuw programma geïnitieerd onder de titel ‘Programma voor kwaliteitsonderwijs en -opleiding voor iedereen in Sokone’ (Programme Education et Formation de Qualité pour Tous à Sokone (PEFQTS)). Met het programma wil het bestuur verschillende acties uitvoeren, waaronder:

 • mobilisatie van de gemeenschap rond de school;
 • zorg voor de eerste kinderjaren;
 • zorg voor niet-formeel onderwijs;
 • scholen/instellingen van een toelage voorzien voor pedagogische doeleinden;
 • zorg voor kinderen die kwetsbaar zijn voor schooluitval;
 • bevordering van excellentie in Sokone.

Met het oog hierop zal het geld dat met de mountainbiketocht wordt opgehaald, worden gebruikt om dit Programma PEFQTS te versterken en te helpen bij de uitvoering van activiteiten zoals:

 • Activiteiten ter verbetering van onderwijs en leren (‘génie en herbe’, wedstrijd voor uitmuntendheid in lezen en wiskunde, verbetering van de schoolomgeving);
 • Steun voor schoolmateriaal en klaslokalen;
 • Ondersteunende activiteiten voor kwetsbare groepen;
 • Activiteiten ter ondersteuning van niet-formeel onderwijs (daara’s);
 • Versterking van de gemeentelijke bibliotheek;
 • Steun voor de opleiding van leraren (computers, ICT, online pedagogische uitwisselingen):
 • Activiteiten ter ondersteuning en versterking van de CODEC en de UCGE.

 

* ‘Génie en Herbe’ komt oorspronkelijk uit Canada. Het zijn quizvragen om de algemene kennis en m.b.t. duurzaamheidsvraagstukken te testen. Het beste team sleept mooie prijzen voor zijn of haar school.