Omgevingsvergunning voor aanleg nieuwe drinkwatertoevoerleiding

Om de waterbevoorrading te kunnen garanderen, worden er verbindingen gemaakt tussen de werkingsgebieden van de verschillende watermaatschappijen die in Vlaanderen actief zijn.

Op vraag van de Vlaamse Overheid worden de werkingsgebieden van de verschillende watermaatschappijen die in Vlaanderen actief zijn, met elkaar verbonden. Het verbinden van de drinkwaternetten moet watertekorten in de toekomst uitsluiten. De Watergroep zal zelfs enkele grondwaterwinningen kunnen sluiten. Een van deze verbindingen, een ondergrondse waterleiding, zal tussen de watertoren in Mechelen en het pompstation in Zemst lopen en zal dus de netten van Pidpa en De Watergroep verbinden. De minister heeft de omgevingsvergunning voor deze werken goedgekeurd.

De leiding zal in grote lijnen als volgt lopen, soms onder en soms naast bestaande wegen, soms over privédomein of door akkers: watertoren Mechelen > Geerdegem-Schonenberg > onder E19 en Zenne > Konijnenstraat > Hoogstraat > Kleine Molenweg > Grote Parijsstraat > Kapelstraat > Larestraat > onder Kesterbeek en door de akkers > onder Spiltstraat > Trenzelsevoetweg > Vijfbunderweg > site De Watergroep Verbeetweg.

Gepubliceerd op dinsdag 13 augustus 2019 13.31 uur