sprite
Gemeente Zemst

Nieuw CBS van start

Nieuw CBS van start

Op maandag 7 januari vond de eerste zitting van het vernieuwde college van burgemeester en schepenen (CBS) plaats. De nieuwe legislatuur is nu helemaal van start gegaan. Het CBS heeft ten opzichte van de legislatuur 2013-2018 lichte wijzigingen ondergaan. Zo zetelt er bijvoorbeeld een schepen minder dan in de vorige bestuursperiode. Maar het CBS neemt, zoals voorgeschreven door het decreet lokaal bestuur, ook alle taken van het Vast Bureau van het OCMW voor haar rekening.
Tijdens de zitting werden nog geen heikele punten behandeld, maar dat neemt niet weg dat het voltallige team klaar is om er de volle zes jaar volledig voor te gaan.

« Terug