sprite
Gemeente Zemst

Natuurontwikkelingswerken Dorent

Natuurontwikkelingswerken Dorent

Op 13 mei leverde de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning af aan het Agentschap Natuur en Bos. Het Agentschap krijgt op die manier de toelating om het natuurgebied de Dorent her in te richten : aanleggen van poelen, ruimen van grachten, afplaggen van percelen (voor natuurontwikkeling), verwijderen van schuilhokken, enzovoort. Ook de aanleg van een recreatief netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden werd aangevraagd.
Het college van burgemeester en schepenen adviseerde om in de vergunning een gemengd gebruik van deze recreatieve paden te voorzien. In de vergunning werd dit niet weerhouden.
Inmiddels werd er contact opgenomen met het Agentschap Natuur en Bos: er zal opnieuw overlegd worden over de manier waarop de in de vergunning opgelegde voorwaarden nu precies zullen worden uitgevoerd. Het college zal via deze weg blijven proberen om zo veel als mogelijk de wensen van alle recreanten in dit natuurgebied tegemoet te komen.

« Terug