sprite
Gemeente Zemst

Kruispunt Damstraat - Brusselsesteenweg al voor een groot deel conflictvrij gemaakt

Kruispunt Damstraat - Brusselsesteenweg al voor een groot deel conflictvrij gemaakt

Het met verkeerslichten geregelde kruispunt Brusselsesteenweg met Damstraat is voor een groot deel conflictvrij gemaakt voor fietsers. Deze aanpassingen werden recent door wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer afgerond. Fietsers op de Brusselsesteenweg richting Zemst centrum krijgen afzonderlijk groen licht, als ze de Damstraat willen dwarsen. Het gemotoriseerd verkeer richting Zemst centrum of de Damstraat heeft dan rood licht. Om te vermijden dat elke fietser op de Brusselsesteenweg richting Zemst centrum een aanvraag met een drukknop moet doen om te kunnen oversteken, wordt er met een detectie op het fietspad op ongeveer 100 meter vóór het kruispunt gewerkt. Hierdoor zullen bijna alle fietsers voldoende vroeg gedetecteerd worden om de wachttijd tot een minimum te beperken. Voor wie de detectielus niet voorbijrijdt, is er ook een drukknop voorzien. De gemeente wil, in overleg met AWV, ook het nodige doen om bijvoorbeeld met een extra bordje het bestaan van die drukknop duidelijker te maken voor die fietsers.
Het zebrapad over de Damstraat werd weggehaald. Hierdoor kunnen er zich meer wagens opstellen in de Damstraat, wat de verkeersafwikkeling van het kruispunt ten goede komt. Het zebrapad werd er nauwelijks gebruikt.
Om ook het linksaf slaan van op de Brusselsesteenweg vanuit Zemst centrum naar de Damstraat conflictvrij te maken - en zo een volledig conflictvrij kruispunt te krijgen - kan enkel als de voorsorteerstrook voor links afslaand verkeer verlengd wordt. Dit zou dan weer de wachttijden van al het gemotoriseerd verkeer verlengen. De auto’s die van Zemst centrum komen en linksaf naar Weerde/E19 willen rijden zouden dan alleen groen krijgen. In de huidige situatie is het risico op ongevallen echter heel beperkt, omdat het links afslaand gemotoriseerd verkeer oog in oog komt te staan met de overstekende fietsers. Toch blijft het gemeentebestuur ijveren voor het volledig conflictvrij inrichten van het kruispunt.

« Terug