sprite
Gemeente Zemst

Uitbreidingsronde 'trap 2' subsidies

Uitbreidingsronde 'trap 2' subsidies

In juli 2018 is er een subsidie uitbreidingsronde gepland voor nieuwe ‘trap 2 plaatsen kinderopvang’. De nood aan betaalbare kinderopvang wordt berekend op basis van het aantal kinderen jonger dan 3 jaar met een werkzoekende moeder, een werkende moeder of een alleenstaande ouder en rekening houdend met het aantal kinderen geboren in kansarmoede. Op basis van deze cijfergegevens heeft Kind en Gezin berekend dat Zemst in aanmerking komt voor 6 extra plaatsen ‘trap 2’. Kind en Gezin kan vooraf niet garanderen dat het vooropgestelde aantal plaatsen in de gemeente effectief toegekend zullen worden. Zemst staat als gemeente gerangschikt op de 16de plaats (van de 25). Dit wil zeggen dat, indien alle steden en gemeenten die hoger gerangschikt staan hun aanvraag indienen, de kans reëel is dat we geen extra plaatsen krijgen.
Toch moeten we uitgaan van het beste scenario: 6 extra IKT-plaatsen voor de gemeente.
Je kan je aanvraag voor ‘trap 2 subsidies kinderopvang’ indienen bij Kind en Gezin vanaf 1 juli tot 10 september. Meer info volgt. Elke organisator moet het lokaal bestuur op de hoogte brengen van zijn aanvraag. Het lokaal bestuur kan dan een gemotiveerd advies geven over de aanvraag van nieuwe plaatsen. Het bestuur kent een score toe op basis van op voorhand vastgestelde criteria. Kind en Gezin houdt rekening met het advies van het lokaal bestuur. Indien je het bestuur niet inlicht over je aanvraag zal je automatisch een 0-score krijgen van Kind en Gezin op dat onderdeel. Het is dus in je eigen belang om tijdig het bestuur op de hoogte te brengen.

« Terug