sprite
Gemeente Zemst

Infoavond inclusieve kinderopvang

Infoavond inclusieve kinderopvang

Sinds 2016 bouwen de dienst voor onthaalouders en de onthaalouders aan een inclusief kinderopvangbeleid. Samen willen zij opvang bieden waar alle kinderen welkom zijn. Elk kind is uniek en draagt onbegrensde mogelijkheden in zich. Inclusieve opvang is een verrijking voor alle partijen: kinderen, ouders, onthaalouders én de dienst. Onthaalouders bieden kleinschalige gezinsopvang en daarin schuilt de kracht ervan. Door het beperkt aantal kinderen in de opvang en door de huiselijke sfeer, geniet elk kind voldoende individuele aandacht en geborgenheid. De opvang staat open voor dialoog met kinesisten, logopedisten, … Samenwerking en uitwisseling van deskundigheid wordt zo aangemoedigd. Door deze openheid ontstaat een optimale samenwerking om elk kind te laten groeien in zijn of haar ontwikkeling, en ze staat garant voor de warmte en de geborgenheid die deze groei vereist.
De dienst voor onthaalouders wil zijn missie, visie en beleid graag voorstellen op een infoavond. Naast toelichting van de aanpak, is er ruim tijd om vragen te stellen.
Praktisch:

  • Vrijdag 8 juni 2018 om 19.30 uur
  • Polyvalente zaal, bibliotheek, Schoolstraat 23, 1980 Zemst
  • gratis, maar bevestig je komst voor 25 mei via kinderopvangdienst@zemst.be of tel. 015 61 87 25.
« Terug