sprite
Gemeente Zemst

Eenrichtingsverkeer Warandeweg, Beekstraat en Kreupelstraat

Eenrichtingsverkeer Warandeweg, Beekstraat en Kreupelstraat

Sinds de start van de proefopstellingen voor eenrichtingsverkeer in de Warandeweg en een deel van de Kreupelstraat en de Beekstraat, ontving het gemeentebestuur heel wat reacties van bewoners, zowel positief als bezorgd. Alle reacties werden gebundeld en nogmaals voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke Verkeerscel. Ook werden tellingen en snelheidsmetingen uitgevoerd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van deze adviezen beslist om het eenrichtingsverkeer in de genoemd straten definitief in te voeren. Er werd immers vastgesteld dat de aanpassingen de verkeersveiligheid ten goede komen en het sluipverkeer tegengaan. Het kruispunt van de Kreupelstraat met de Brusselsesteenweg is een pak veiliger en de fietsers krijgen dankzij het eenrichtingsverkeer meer ruimte.

De proefopstelling wees ook uit dat er verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Zo wordt vastgesteld dat de snelheidslimiet van 30 km/u niet altijd wordt gerespecteerd in de fietsstraat. Tien procent van het verkeer in de Warandeweg reed meer den 10 km/u te snel. Op korte termijn wordt dit aangepakt door de snelheidslimiet van 30 km/u beter in beeld te brengen met de nodige verkeersborden.

De gemeente heeft een studiebureau de opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de herinrichting van de Kreupelstraat en de Warandeweg, om beide straten fiets- en voetgangersvriendelijker in te richten, én met de nodige parkeerruimte. Als alles volgens plan verloopt, kunnen deze werken volgend jaar worden gestart. Zoals gewoonlijk bij dergelijke werken, wordt vooraf alles duidelijk gemaakt aan de bewoners tijdens een infovergadering.

Agentschap Wegen en Verkeer, als beheerder van de gewestwegen, stemt bovendien in met een rechtstreekse inrit naar de nieuwe Colruyt vanuit de Brusselsesteenweg. Dit onder voorwaarde dat er geen verkeer meer uit de Kreupelstraat rijdt. Ook dit zal ervoor zorgen dat er minder verkeer is op de gemeentewegen. Een uitrit was momenteel niet bespreekbaar voor AWV. Toch heeft het gemeentebestuur goede hoop dat dit mee opgenomen kan worden bij de heraanleg van de doortocht van Eppegem.

« Terug