sprite
Gemeente Zemst

Met LICHT Noordrand naar meer coöperatieve energieprojecten

Met LICHT Noordrand naar meer coöperatieve energieprojecten

De gemeente Zemst wil maximaal inzetten op hernieuwbare energieprojecten met burgerparticipatie. De slaagkans van burgercoöperatie hangt samen met een voldoende groot aanbod mogelijke projecten en een toereikend aantal coöperanten. Daarom pakt de gemeente dit intergemeentelijk aan, met 3Wplus als coördinator. Om geïnteresseerde gemeenten en burgers bijeen te brengen wordt LICHT Noordrand opgericht (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie), naar het voorbeeld van LICHT Leuven. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om een intentieverklaring af te leggen om nieuwe projecten rond hernieuwbare energie te realiseren met 50% rechtstreekse burgerparticipatie.

« Terug