sprite
Gemeente Zemst

Intensieve gezinsbegeleiding

Intensieve gezinsbegeleiding

In de maatschappij is er een belangrijke toename van multiprobleemgezinnen. Deze mensen hebben problemen die omschreven kunnen worden als veelvoudig, chronisch, complex, transgenerationeel en weerbarstig. Deze moeten intensief begeleid worden, wat veel tijd vraagt in het hulpverleningsproces. Onderzoek en ervaring wijst uit dat het zogenaamd ‘aanklampend’ werken efficiënt is en terugval voorkomt. Ook in Zemst komt dit duidelijk naar voor. Daarom wordt er een nieuwe dienst gezinsbegeleiding gestart waarbij er een laagdrempelige begeleiding is en extra personeel voor ingezet wordt. Het karakter van de hulpverlening is minder officieel en meer op het tempo van de cliënt. Het is minder controlerend, maar eerder motiverend en begeleidend. Er wordt ingezet op het socialiseren, integreren en activeren van de cliënten/gezinnen.

« Terug