sprite
Gemeente Zemst

Werking De Link bestendigd

Werking De Link bestendigd

Het doel van het project is om bij iedere alleenstaande 85-plusser na te gaan of er sprake is van vereenzaming of sociaal isolement om hen te ondersteunen zodat ze langer kunnen thuis wonen zonder problemen. Hierbij wordt er ook nagegaan of de mensen al hun rechten uitputten en of ze alle dienstverlening kennen die er bestaat. Door de bekendheid van dit project worden er via derden veel schrijnende situaties doorgegeven waar de mensen al in zware problemen zitten. Uit de evaluaties blijkt dat er veel mensen zijn in Zemst die dit project nodig hebben, die preventief handelen nodig hebben om erger te voorkomen. Een continuïteit van de hulpverlening is nodig. Om deze reden wordt het project De Link positief afgesloten en omgezet naar de dienst De Link.

« Terug