sprite
Gemeente Zemst

Beheersplan pastorietuin Eppegem

Beheersplan pastorietuin Eppegem

Het beheersplan voor de pastorietuin maakt deel uit van het lopend proces van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Eppegem. Binnen dit RUP zijn er plannen om nieuwe Chirolokalen te bouwen. De oude gebouwen van de Chiro zullen verdwijnen zodat de site kan worden opgewaardeerd. Deze site bevindt zich namelijk in een beschermd landschap. Het beheersplan wordt opgemaakt op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het beheersplan geeft een globaal overzicht van welke maatregelen wanneer en waar toegepast moeten worden op de site. De maatregelen zijn van toepassing gedurende geheel de beheerperiode van het beheersplan, 20 jaar.
Voor de Chiro betekent dit hoofdzakelijk dat zij instaan voor een kwaliteitsvol beheer en onderhoud van het domein. De pastorietuin kan heringericht worden met nieuwe jeugdlokalen, waarbij de boombeplantingen en geslotenheid bewaard blijven en het groen verder versterkt wordt.
Voor de gemeente betekent dit hoofdzakelijk het beschermen van de kwaliteit van de levensboom en zijn groeiplaats.

« Terug