sprite
Gemeente Zemst

RUP27 Eppegem

RUP27 Eppegem

Bedoeling is om onder andere de woonkern duidelijke, goed afgewerkte randen te geven, een aantrekkelijk dorpsplein en een aantrekkelijk station met aandacht voor langzaam verkeer. Daarnaast wenst de gemeente aan te duiden waar er nog meergezinswoningen kunnen worden toegestaan. Ook parkeerproblemen in het centrum worden aangepakt. Voor de Chiro van Eppegem worden ontwikkelingsmogelijkheden vastgelegd.
Voor het RUP werd er een plenaire vergadering gehouden in december 2017. Daarna werden de stedenbouwkundige voorschriften aangepast. De aangepaste versie ligt nu voor aan het college van burgemeester en schepenen. Vervolgens wordt het dossier aan de gemeenteraad van 22 februari 2018 voorgelegd voor voorlopige aanvaarding. Daarna zal er een openbaar onderzoek worden gehouden. De bevolking kan dan 60 dagen lang, van 19 maart 2018 tot en met 17 mei 2018, het volledige dossier komen inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het gemeentehuis. Het dossier kan je in die periode dan ook terugvinden op www.zemst.be.

« Terug