sprite
Gemeente Zemst

Start- en procesnota RUP21bis Pater Van Beverweg

Start- en procesnota RUP21bis Pater Van Beverweg

Het college besliste op 6 november 2017 tot de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP21bis Pater Van Beverweg. Aanleiding is het bedrijf Lidl dat zijn vestiging op de Brusselsteenweg wil vernieuwen en uitbreiden. De supermarkt is opgenomen in het bestaande RUP21 Pater Van Beverweg. De gewenste nieuwbouw respecteert de ruimtelijke principes van het RUP maar past niet in het strikte bouwkader. Om dit kader aan te passen moet het ruimtelijk uitvoeringsplan gewijzigd worden.

 

Volgens het nieuwe decreet van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016 in verband met de plan-MERintegratie liggen de start- en procesnota van de opmaak van dit RUP voor iedereen ter inzage vanaf 1 februari 2018 tot en met 2 april 2018 op de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het gemeentehuis, De Griet 1 in 1980 Zemst, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, dinsdagavond van 16 tot 19 uur en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u of is raadpleegbaar via www.zemst.be

Reacties moeten uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

 

- Startnota

- Procesnota

« Terug