sprite
Gemeente Zemst

Uitspraak over gebruik voorkooprecht gemeente bij aankoop van pand Tervuursesteenweg 7, Hofstade

Uitspraak over gebruik voorkooprecht gemeente bij aankoop van pand Tervuursesteenweg 7, Hofstade

Op 24 juni 2013 bood notaris De Backer uit Mechelen via het e-loket van de Vlaamse Landmaatschappij aan de gemeente Zemst het voorkooprecht aan voor de woning Tervuursesteenweg 7 in 1981 Zemst-Hofstade.
De gemeenteraad besloot op 8 augustus 2013 het voorkooprecht uit te oefenen, en dus het pand aan te kopen om er sociale woongelegenheden te realiseren.
De verkopers en de vermeende kopers hebben zich tegen de uitoefening van het voorkooprecht verzet. Volgens hen had de gemeente zich schuldig gemaakt aan machtsafwending : de gemeente zou vooral de bedoeling hebben gehad om de oprichting van een ontmoetingscentrum/gebedsruimte voor de moslimgemeenschap tegen te houden, en zou slechts in bijkomende orde in het pand een sociale huisvesting hebben willen realiseren.
De Raad van State heeft zich in juni 2016 uitgesproken in het voordeel van de gemeente. Vanaf dan kon de burgerlijke procedure verder gezet worden en kon er eindelijk een vonnis bekomen worden.
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeelt nu de verkopers om binnen 30 dagen na betekening van het vonnis, de notariële akte te ondertekenen voor de verkoop van het gebouw aan de Tervuursesteenweg 7, de twee garages aan de Grensstraat 4 en het onverdeeld aandeel (1/9) in de maneuvreerruimte (ook Grensstraat).
Goed nieuws dus voor wat de realisatie betreft van de gemeentelijke sociale woonprojecten!
In de media lieten de verkopers al verstaan dat ze alsnog beroep zullen aantekenen tegen dit vonnis.

« Terug