sprite
Gemeente Zemst

Zemst voert tonnagebeperking in op de gemeentewegen

Zemst voert tonnagebeperking in op de gemeentewegen

De verkeersdruk van het vrachtvervoer op de gemeentewegen neemt alsmaar toe. Met de kilometerheffing is dat er niet beter op geworden. Het schepencollege besliste daarom om een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren door middel van een zonale gewichtsbeperking op de gemeentewegen. Concreet betekent dit vrachtwagens van meer dan 3,5 ton enkel nog toegelaten zijn op de Humbeeksebaan en op de gewestwegen N1, N267, N227 en N270. Plaatselijk vrachtverkeer wordt wel nog in de zone toegelaten, bijvoorbeeld voor het laden en lossen, of omdat de bedrijfszetel er gelegen is. Alle andere bestaande verkeersborden met tonnagebeperkingen op gemeentewegen zullen worden verwijderd en opgenomen in de zonale afbakening. Eind januari zullen de eerste borden worden geplaatst.

« Terug