sprite
Gemeente Zemst

Volgende stap voor snelle heropening Dierenopvangcentrum Zemst genomen

Volgende stap voor snelle heropening Dierenopvangcentrum Zemst genomen

De gemeente stelde de vzw 'dierenopvangcentrum Zemst' aan als de nieuwe uitbater van het dierenasiel op het bedrijventerrein Cargovil in Zemst. De vzw kwam als beste kandidaat uit de selectieprocedure met een externe jury onder leiding van Intercommunale Igemo. De voorwaarden voor de uitbating van het dierenasiel werden intussen in een overeenkomst gegoten die goedgekeurd werd door het gemeentebestuur en ondertekend werd door alle betrokken partijen. Op korte termijn treft de gemeente de nodige regelingen voor een vlotte heropstart van het dierenasiel. Zo moet het dierenasiel haar vergunningen krijgen, wordt de inrichting van het gebouw bekeken en zo voort. Igemo, de intercommunale die mee de selectieprocedure uitvoerde, zal de heropstart mee begeleiden en coördineren. De overeenkomst met 'dierenopvangcentrum Zemst' werd goedgekeurd voor een periode van 9 jaar, startend vanaf 1 januari 2018.
Het opvangcentrum is op week- en weekenddagen enkele uren geopend, met uitzondering van de feestdagen. Meer informatie vind je op de website van het dierenasiel. De dieren die in het opvangcentrum verblijven, worden in de mate van het mogelijke aangeboden voor adoptie. De doorlooptijd van de dieren in het opvangcentrum wordt zo kort mogelijk gehouden.

« Terug