sprite
Gemeente Zemst

Vreemdelingenzaken - maak een afspraak

De Dienst Vreemdelingenzaken werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 67 of burgerzaken@zemst.be.

Verblijf van minder dan drie maanden in België

Toeristen (die niet in een hotel verblijven) en studenten die minder dan drie maanden in België verblijven, krijgen een aankomstverklaring (niet-EU onderdanen) of een melding van aanwezigheid (EU onderdanen).

Breng mee

 • EU: paspoort of ID
 • Niet-EU: drie pasfoto's

Verblijf van meer dan drie maanden in België

Buitenlanders die langer dan drie maanden in België wensen te verblijven, moeten zich laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente. Zij moeten over een reële verblijfplaats in Zemst beschikken.

Studenten

Vereiste stukken

 • nationaal paspoort
 • drie pasfoto's (afmetingen: 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; het afgebeeld hoofd moet 3 cm hoog en 2 cm breed zijn). Richtlijnen voor een pasfoto
 • studiegetuigschrift
 • bewijs van bestaansmiddelen (studiebeurs of onderhoudsverbintenis) - niet voor EU onderdanen
 • voor studenten uit de Europese Unie: bewijs ziekteverzekering

Werknemers

EU-burgers kunnen een verblijfsvergunning bekomen op voorlegging van een werkgeversattest.

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU moeten in principe in het bezit zijn van een arbeidsvergunning. Volgende personen zijn hiervan vrijgesteld:

 • personen in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbeperkte duur;
 • personen gehuwd met een onderdaan van de EU;
 • erkende vluchtelingen

EU werknemers uit Bulgarije en Roemenië hebben ook een arbeidskaart nodig (eind 2013).

De aanvraagformulieren zijn afhankelijk van de situatie. Je vindt alle informatie hierover op de website www.werk.be of bij de VDAB.

Afhankelijk van de situatie wordt dit formulier door de gemeenteadministratie ingevuld en gelegaliseerd.

De arbeidskaart kan afgehaald worden bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Zelfstandigen

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU moeten in het bezit zijn van een beroepskaart. De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij een ondernemingsloket (Acerta, Securex, ...). De beroepskaart kan na toekenning ook afgehaald worden bij de dienst Vreemdelingenzaken.
Sommige niet-Belgen zijn vrijgesteld van de beroepskaart. Dit is onder andere het geval voor de volgende categorieën:

 • de niet-Belgen in het bezit van een identiteitskaart van vreemdeling (C-kaart) of van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur (B-kaart);
 • de onderdanen van een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (dit is de Europese Economische Ruimte) en hun gezinsleden, mits ze zich met hen vestigen;
 • de onderdanen van Zwitserland;
 • de echtgenoot/echtgenote van een Belg;
 • de door België erkende vluchtelingen.

 

Verbintenis tot tenlasteneming

Niet-Belgen met visumplicht

Bij het indienen van hun visumaanvraag moeten zij een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen. De persoon die de verbintenis ondertekent, moet de Belgische nationaliteit bezitten of gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Hij moet bovendien bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken. Aan de hand van de identiteitskaart moet de handtekening van de garant gewettigd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats. Indien het om een toeristenvisum gaat, moet er tevens een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de loonfiche door de garant worden binnengebracht.

Niet-Belgen zonder visumplicht

Wanneer de niet-Belg niet-visumplichtig is, moet de verbintenis tot tenlasteneming eerst goedgekeurd worden door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het gemeentebestuur wettigt aan de hand van de identiteitskaart de handtekening van de garant. Bij de aanvraag moet er een attest 'samenstelling van het gezin' gevoegd worden samen met een kopie van de identiteitskaart en van de loonstroken van de laatste drie maanden.

Er zijn twee types verbintenissen tot tenlasteneming:

 1. Bijlage 3bis - Verbintenis tot tenlasteneming in kader van kort verblijf
 2. Bijlage 32 - Verbintenis tot tenlasteneming voor studenten

Je kan de bijlagen downloaden. Bijlage 32 kan je ook afhalen bij de dienst Vreemdelingenzaken op het gemeentebestuur.

Links

 

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be