sprite
Gemeente Zemst

Een klacht, een melding of een voorstel?

Klacht:

we spreken van een klacht wanneer een handeling of prestatie van een gemeentelijk ambtenaar of politicus:

  • niet op de gebruikelijke manier werd afgehandeld;
  • niet correct werd uitgevoerd;
  • of helemaal niet werd uitgevoerd.

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

  • een inwoner ontvangt een factuur voor buitenschoolse kinderopvang van zijn zoon, terwijl het kind daar niet aanwezig was;
  • een inwoner vraagt aan het loket informatie over een bepaalde subsidie. De loketmedewerker is niet voldoende op de hoogte en geeft foutieve informatie. De inwoner loopt hierdoor de subsidie mis;
  • een bezorgde inwoner meldt dat er een gat is in het wegdek. Hij krijgt te horen dat het euvel zo snel mogelijk verholpen zal worden. Na enkele weken is het gat er nog steeds en wanneer hij opnieuw contact opneemt met de gemeente, blijkt dat zijn melding nergens genoteerd werd.

Het volledige klachtenreglement vind je hier.

Melding:

Bij een melding gaat het om een gebrek of onvolkomenheid in het openbaar domein, zoals bv. een gat in wegdek, een beschadigd voetpad of een sluikstort.

Voorstel:

Met voorstellen kan je mogelijke verbeteringen aan bijvoorbeeld de werking van ons lokaal bestuur, de inrichting van de openbare ruimte of de dienstverlening in het algemeen, doorgeven.

Contact

Communicatie

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 72

E communicatie@zemst.be