sprite
Gemeente Zemst

Wegenis- en rioleringwerken Kampenhoutsebaan en Tuilstraat - IN UITVOERING

Update 17 december 2018
Vanaf woensdag 9 januari 2019 start de aanleg van de bovenbouw van de wegen- en rioleringswerken in de Kampenhoutsebaan en de Tuilstraat. Tijdens de werkuren (van 6.30 tot +/- 16.30 uur) zullen de woningen niet bereikbaar zijn met de wagen. In de Tuilstraat worden bijkomend nog enkele ondergrondse nutsleidingen aangepast. De werken aan de bovenbouw in de Kampenhoutsebaan en Tuilstraat zullen ongeveer 10 weken duren. De aannemer zal aan de langswoners nog informatie meedelen wanneer hun oprit niet bereikbaar zal zijn omwille van het gieten van de betonnen boordstenen, plaatsen van het asfalt.
De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden en kan afwijken.
Tijdens de kerstvakantie van 22 december tot 8 januari werkt de aannemer niet.
OPGELET! Het is niet mogelijk om via de voetwegen de werf met de auto te betreden. Zowel de Kleine Bergse voetweg als de Grote Bergse voetweg zullen afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.
Hieronder de verzamelpunten voor de huisvuilophaling gedurende de werken:

 • Kruispunt Kampenhoutsebaan / Lange Ravestraat
 • Kruispunt Tuilstraat / Driesstraat

Projectzone
Door de gemeente Zemst worden er wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Kampenhoutsebaan en de Tuilstraat.

Projectzone
Fasering van de wegen- en rioleringswerken
De gemeente Zemst voorziet een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel zodat regenwater en afvalwater gescheiden kunnen worden afgevoerd.

Heden tot bouwverlof 21 december 2018.

 • Afwerken van de kolkaansluitingen in de Kampenhoutsebaan
 • Afwerken van de kolkaansluitingen en huisaansluitingen in de Tuilstraat
 • Het verder herprofileren van de grachten in de Kampenhoutsebaan

Vanaf woensdag 9 januari 2019: start bovenbouw Kampenhoutsebaan-Tuilstraat

 • Week 2-3 voorbereiding glijbekisting
 • Week 3-4 Plaatsen betonnen glijbekisting fietspad en rijweg (alle straten)
 • Week 5-8 funderingswerken rijweg en fietspad
 • Week 9-10 Plaatsen van een onderlaag in asfalt (alle straten)

 

Infomoment
Voor dit project zijn er twee informatiemomenten geweest per straat. Het laatste infomoment werd gehouden op 28 maart 2018. Hierbij de presentatie (PDF).
Omleidingsplannen
Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid.

Omleidingsplan

De gemeente verwittigt de hulpdiensten zodat zij de nodige regelingen kunnen treffen. In samenspraak met de aannemer, de gemeente Kampenhout en de politie zijn we tot een oplossing gekomen om de omleiding te laten lopen via de Leuvensesteenweg, de Haachtsesteenweg en de Tervuursesteenweg.
Nieuwsbrief
Wil je geïnformeerd blijven over de vorderingen van de werken? Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Contact Aannemer AGBb – praktisch i.v.m. werken en hinder

Contact Nutsmaatschappijen

 • Eandis
  Storingen: tel. 078 35 35 00
  Gasreuk: tel. 0800 65 065
 • Proximus
  Storingen: tel. 0800 22 800 (telefoon)
  tel. 0800 22 312 (ADSL)
 • De Watergroep
  Storingen: tel. 02 238 96 99
 • Telenet
  Storingen: tel. 015 66 66 66

De nutsmaatschappijen maken gebruik van deze wegenwerken om hun nutsleidingen aan te passen. Mocht je vragen hebben rond jouw aansluitingen, kan je de betreffende nutsmaatschappijen contacteren. Eventueel kan je een nieuwe aansluiting vragen bij Eandis.

Overige vragen:
Gemeente Zemst
team Infrastructuur
De Griet 1 in 1980 Zemst
015 62 71 37

mail: infrastructuur@zemst.be

 • loket open:
  • alle werkdagen van 9 tot 12 uur
  • + dinsdagavond van 16 tot 19 uur
  • + woensdag van 13.30 tot 16 uur