sprite
Gemeente Zemst

Wegenis- en rioleringswerken Ambroossteenweg - IN UITVOERING

De aannemer is gestart met de riolerings- en wegenwerken in de Ambroossteenweg

Schrijf je hier in voor de digitale nieuwsbrief.


Info

presentatie infovergadering 18-09-2018

Wegenis v1.0 plan 1

Wegenis v1.0 plan 2

 

Nieuwsbrief  update 03 - update 02 - update 01

 

Verloop van de werken

 1. Afbakening werfzone en plaatsing signalisatie.
 2. Plaatsing bemaling (droogzuiging) om de grondwaterspiegel te verlagen.
  Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen de hinder echter tot een minimum te beperken.
 3. Opbreken wegdek. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
 4. Graven sleuf voor de rioleringsbuizen in kleine zone. Dichten sleuf met steenslag en openen volgende zone. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
 5. Plaatsen aansluitputjes riolering op privé.
 6. Plaatsen boordstenen en straatkolken. Om de beton te laten uitharden is deze enkele dagen niet overrijdbaar.
 7. Aanleg asfalt.

--> Vanaf maandag 3 december 2018 start de tweede fase van de wegen- en rioleringswerken in de Ambroossteenweg. Er wordt riolering geplaatst vanaf de Vinkestraat tot de Wielendreef
      Er wordt gestart vanaf de Vinkestraat. In de zone tussen Vinkestraat en Heymansstraat zullen de woningen tijdens de werkuren (van 06.30 u tot +/- 17 u) niet bereikbaar zijn met de wagen.

--> De aannemer heeft langs de weg heel wat houten paatljes geplaatst met markeringen. Gelieve deze te laten staan.

--> De roze paaltjes duiden de rooilijn aan. Om er zeker van te zijn dat ze niet hinderen bij de werken, staan deze op 50 cm van de rooilijn.

 

Nutsvoorzieningen

De nutsvoorzieningen voor water, gas, elektriciteit of internet dienen lokaal verplaatst of aangepast worden. Het zijn de nutsbedrijven zelf die hiervoor contact opnemen met de bewoners.

 

--> Momenteel voeren de nutsmaatschappijen werken uit tussen Steppeke en Vinkestraat.


 

Heb je een probleem met gas, elektriciteit, water, internet of telefoon, contacteer dan de desbetreffende firma:

NUTS contactgegevens


Toegang tot jouw woning en omleiding
Door de werken is er geen doorgaand verkeer toegelaten. Lokale bewoners volgen de omleiging langs Vijverlaan - Vaartdijk - Muizenstraat.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren (06.30 uur tot 17 uur) zal dit moeilijk zijn.
Op het ogenblik dat de rioleringswerken zich voor jouw huis bevinden, is jouw oprit of garage tijdelijk niet toegankelijk met de wagen. Te voet blijft de toegang uiteraard steeds gegarandeerd.

Het doorgaand verkeer gaat via Trianondreef en Tervuursesteenweg.

Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.

Omleidingsplan wagens      -      Omleidingsplan fietsers

 

Wat met je huisvuil en tuinafval?

De aannemer legt enkele verzamelpunten aan.

We vragen de buurtbewoners om zelf hun aval naar deze punten te brengen. Als dit niet mogelijk is, zal de aannemer dit doen.

Tuincontainers die naar de verzamelpunten kunnen gebracht worden, mogen aangeboden worden. Een adreskenmerk op de container is in dit geval toegelaten en voldoende voor Incovo.
Indien de tuincontainer niet tot bij de verzamelpunten gebracht kan worden, kan men gft-zakken gebruiken. De gft-zakken zijn niet gratis, maar er zal een creditnota opgemaakt worden voor de gemiste ledigingen van de tuincontainers.

Hier is het dan wel belangrijk dat Incovo weet wie er geen gebruik gaat maken van de tuincontainer gedurende de werken. (gelieve dit door te geven aan: infrastructuur@zemst.be en uitvoeringen@incovo.be )

Verzamelpunten staan:

- Kruispunt Vinkestraat / Ambroossteenweg
- Kruispunt Wielendreef / Ambroossteenweg

 

Verhuis of levering: informeer de aannemer
Plan je een verhuis of een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het zo snel mogelijk weten aan onze aannemer zodat hij hier rekening mee kan houden.

 

Heb je schade?
Onze aannemer neemt vóór en tijdens de uitvoering van de werken de nodige maatregelen om schade te voorkomen. Indien je toch meent schade te hebben geleden, neem je het best de volgende stappen:

 1. Neem foto's.
 2. Breng de aannemer en toezichter mondeling en schriftelijk op de hoogte van jouw vaststelling.
 3. Neem contact met uw eigen verzekering.
 4. Na ontvangst van de schademelding wordt onderzocht of er een oorzakelijk verband is tussen de geleden schade en de werken.

Gemeente Zemst  

team Infrastructuur

De Griet 1 in 1980 Zemst

015 62 71 37

 • loket open:
  • alle werkdagen van 9 tot 12 uur 
  • + dinsdagavond van 16 tot 19 uur
  • + woensdag van 13.30 tot 16 uur

mail: infrastructuur@zemst.be 

 

(update 08-01-2019)

 

 

Eandis - Storingen:

 

T 078 35 35 00

 

Gasreuk:  T 0800 65 065

 

De Watergroep - Storingen:

 

T 02 238 96 99

 

Proximus (Belgacom) -

Storingen:

 

T 0800 22 800 (telefoon)

T 0800 22 312 (ADSL)

 

Telenet - Storingen:

 

T 015 66 66 66