sprite
Gemeente Zemst

Woonkwaliteit

Eén van de doelstelling van de interlokale vereniging Woonbeleid Regio Noord is het bevorderen van de positie van de zwakke huurder. Huurwoningen moeten aan kwaliteitsnormen voldoen op gebied van elektriciteit, stabiliteit, enzovoort. Als je een kwaliteitsprobleem wilt melden kan je hiervoor terecht aan het woonloket. Indien de klacht gegrond is plannen wij een kwaliteitsonderzoek in. Het dossier wordt daarna, afhankelijk van de ernst van de situatie, doorgestuurd naar Wonen Vlaanderen voor verder gevolg.

 

Contact

Woonloket

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 59

E woonloket@zemst.be