sprite
Gemeente Zemst

Retributie voor de uitvoering van werken voor derden

Er wordt een retributie gevestigd voor de prestaties door het gemeentepersoneel geleverd voor het herstellen van aangerichte schade aan wegenis, voetpaden, verkeersplaten, straatnaamborden, wachthuisjes en dergelijke, voor het opruimen van achtergelaten voorwerpen en afval, voor het ontruimen van het wegdek bij verkeersongevallen enz. De retributie is verschuldigd door de schadeverwekker en wordt eisbaar na de beëindiging van de prestaties. Zij moet betaald worden binnen 30 dagen na de toezending van de afrekening.

volledig reglement
indexering bedragen