sprite
Gemeente Zemst

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

De ophaling van huisvuil gebeurt enkel in huisvuilzakken die het kenmerk van Incovo dragen. De distributie gebeurt eveneens in samenwerking met Incovo, waar zij te koop worden aangeboden, alsook bij de handelsondernemingen.
Het groot huisvuil, groenafval, houtafval, alsook bouw- en sloopafval kunnen tegen betaling aangeboden worden op het recyclagepark.

volledig reglement