sprite
Gemeente Zemst

Verhaalbelasting aanleggen waterleiding

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de werken voor aanleg, uitbreiding of ontdubbeling van het waterleidingsnet. De terugvorderbare uitgave, die betrekking heeft op iedere eigendom, is gelijk aan de eenheidsprijs per strekkende meter vermenigvuldigd met de lengte van het eigendom langs de weg of langs de gedeelten van openbare wegen waarin het net wordt aangelegd, uitgebreid of ontdubbeld.
De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 5 jaar. De belastingplichtige kan na één of meer jaarlijkse schijven betaald te hebben het eigendom ontlasten van het bedrag der terugvorderbare uitgave dat erop betrekking heeft.

volledig reglement