sprite
Gemeente Zemst

Gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing

Bij opcentiemen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen. Die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingsplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting...) worden overgenomen van de basisbelasting. Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting. Het aandeel dat bestemd is voor de gemeente, wordt later doorgestort.

Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd.

Die basisbelasting is vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse belastingsdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel.

volledig reglement