sprite
Gemeente Zemst

Riolering: Handhavingsreglement privéwaterafvoer - belasting

Volgens de huidige wetgeving is de gemeente verantwoordelijk om de afspraken rond riolering en kleinschalige waterzuivering, voor de delen die tot de gemeentelijke autonomie behoren, zelf te regelen. Er werd een nieuw integraal rioleringsreglement vastgesteld door de gemeenteraad, teneinde alle aspecten van riolering en kleinschalige waterzuivering in één reglement samen te brengen. Omdat in het integraal reglement voor riolering en kleinschalige waterzuivering een aantal verplichtingen zijn opgenomen is het noodzakelijk in een handhaving te voorzien voor het geval een eigenaar zich niet schikt naar de wettelijke verplichtingen en de verplichtingen die volgens dit reglement zijn opgelegd.

Daarom wordt een contante belasting geheven op het niet-optimaal afkoppelen van hemelwater en alle handelingen die leiden tot een vergelijkbaar resultaat als niet-conform met het gemeentelijk reglement. Deze belasting heeft tot doel om de na te streven afkoppeling te realiseren.

Volledig reglement