sprite
Gemeente Zemst

Belasting voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Onderhavig reglement geldt zowel voor het exploiteren van taxidiensten als voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Onder taxidiensten wordt verstaan: de bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder.
Onder diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wordt verstaan: alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen.

volledig reglement

Contact

Financien

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 62 71 27

E financien@zemst.be