sprite
Gemeente Zemst

Milieu en natuur

Afval & Milieu

Ophaling, recyclage

Meer informatie over selectieve ophaling van afvalstoffen, de ophaalkalender en het recyclagepark, vind je op de website van INCOVO.

Composteren, zelf kringlopen

Wat kan gecomposteerd worden en wat niet? Mag ik eierschalen, citroenschillen en koffiefilters in de compostbak gooien? Een antwoord op deze vragen vind je in de meest recente VLACO-lijst van al dan niet composteerbare materialen.

En wat dacht je van kippen als afvalverwerkers? Je verneemt er alles over in de VLACO-brochure 'Kippen houden in de kringlooptuin'.

Politieverordening Afvalstoffen

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (Brundtland, 1987). Bij duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. 

 

De gemeente Zemst werkt aan duurzame ontwikkeling, door bij haar aankoopbeleid rekening te houden met duurzame labels als fair trade, FSC-hout, bio, schone kleren, ...  Ook gaat er aandacht naar duurzame mobiliteit, onder meer door te werken aan een verkeersveilige schoolomgevingen, het voorzien van overdekte fietsenstallingen en comfortabele fietspaden. In 2012 werd Zemst genomineerd als fietsgemeente, won niet, maar kreeg wel een eervolle vermelding.

Duurzaam bouwen wordt gepromoot door het regelmatig organiseren van infoavonden, en door de gemeentelijke subsidies voor dak- en muurisolatie en superisolerende beglazing. Van alle gemeentelijke gebouwen wordt een energieboekhouding bijgehouden en waar nodig worden technische aanpassingen uitgevoerd om energie te besparen.

Veel aandacht gaat ook naar afvalpreventie. Onder meer via het promoten van thuiscomposteren, de kippenacties en de jaarlijkse drinkbussenactie in de 8 basisscholen.

 

Wil u ook thuis, op het werk of in uw vereniging een aantal duurzame principes naleven, dan vindt u meer informatie op volgende websites:

 1. Meubelen en houten producten met het duurzame FSC of PEFC label: www.fsc.be of www.pefc.be
 2. Kledij geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu: www.schonekleren.be of www.achact.be/tshirts/nl/
 3. Bloemen geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu: www.blijebloemen.be
 4. Fair Trade voeding en katoen: www.maxhavelaar.be
 5. Duurzame aankopen voor thuis, school of vereniging: www.milieukoopwijzer.be
 6. Groene speeltuin: http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/nmerond/vergroening/eigen-tuin
 7. Energiezuinige elektrische apparaten en auto’s: www.topten.be
 8. Energiezuinig bouwen en wonen: www.energiesparen.be
 9. Duurzame mobiliteit: www.s-move.be
 10. Onderhoud van centrale verwarming: www.lne.be/campagnes/centrale-verwarming
 11. Meer info over duurzaam watergebruik vind je in de provinciale brochures 'Handige waterbesparing' en 'Regenwater : een hemels geschenk'.

Klimaatactieplan

58 Vlaams-Brabantse burgemeesters, waaronder ook onze burgemeester, ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden zij zich ertoe om de CO2-uitstoot in hun gemeente tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen ten opzichte van het referentiejaar 2011. In Zemst werd daartoe een klimaatactieplan opgemaakt en een nulmeting van de CO2-uitstoot uitgevoerd.
Het Zemstse Klimaatactieplan 2015-2020 werd opgesteld binnen een breed participatietraject met zowel burgers, verenigingen, adviesraden als gemeentelijke diensten. Het somt de maatregelen op die de gemeente zal nemen om de vooropgestelde CO2-vermindering te bereiken. Vooral op het vlak van huisvesting en mobiliteit kan het verschil worden gemaakt.

Het Zemstse klimaatactieplan vind je hier.